Techkov s.r.o. | Zámočnícka výroba

Služby /

Informácie o našich službách

Pre súkromný sektor vyrábame ľahké konštrukcie, ktoré zahŕňajú napríklad:
brány, oplotenia, schodiská, zábradlia, mreže atď z materiálov oceľ, hliník, nerez.

Pre priemyselný sektor ponúkame kusovú a malosériovú výrobu ako sú:
strojné súčasti, bariéry, výrobné prípravky, dopravníkové pásy a jednoúčelové zariadenia.

Realizácia každého projektu zahŕňa konzultáciu, zameranie, konštrukčný návrh,
v prípade ak to vyžaduje projekt aj technickú dokumentáciu, výrobu a montáž u zákazníka.